Stránka 1 z 1

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE !!

Napsal: stř pro 12, 2012 9:27 pm
od alu.plast
 
  Naše firma získala dnes prestižní cenu „SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE“. Cenu uděluje Sdružení českých spotřebitelů.
  Zástupcům naší firmy ji předal hejtman Jihočeské kraje pan Mgr. Jiří Zimola. Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že
  firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy,
  že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale také při poskytování služeb, či při uvádění
  výrobků na trh, má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a nadstandardně poskytuje své služby s odpovídající
  odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu a podobně. Při udělení
  ceny bylo komisí ustavenou při SČS přihlédnuto i k tomu, jaký image firma má jak mezi spotřebiteli, tak i u místní a podnikatelské
  samosprávy.
 
 
           {L_IMAGE}

 
 
           {L_IMAGE}